The Belgian Voyage Club vzw info@bvc.be

Ombudsdienst

Wat is de ombudsdienst?
Behandelt als neutrale bemiddelaar anonieme klachten over de BVC . Luistert naar alle partijen & oordeelt in alle objectiviteit over de gegrondheid van de klacht. Dwingt geen beslissingen af, maar overtuigt met moreel gezag. Doet aanbevelingen en publiceert een jaarverslag voor de AV. Werkt op basis van onze statuten of intern reglement, en het principe van billijkheid of rechtvaardigheid.

Speelt de ombudsdienst niet onder één hoedje met de club die hem benoemt?
Neen, omdat elke ombudsman zijn onafhankelijkheid koestert als zijn hoogste goed. De ombudsdienst krijgt van niemand richtlijnen en organiseert zelf zijn werk. De ombudsdienst treedt op als onpartijdige buitenstaander volgens het principe ‘woord – wederwoord’: hij luistert naar uw verhaal, maar even goed naar het verhaal van de BVC waarover u klaagt.

Wat doet de ombudsdienst met mijn gegevens?
De ombudsdienst is gebonden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat hij de informatie die hij van u krijgt, vertrouwelijk behandelt. Als u dat wenst, wordt uw identiteit niet bekend gemaakt, maar uiteraard kan een klacht over een bepaald dossier niet onderzocht worden zonder de betrokken administratie te melden over welk dossier het gaat.

Moet ik lang wachten op een oplossing?
De ombudsdienst laat snel weten of hij uw klacht in behandeling neemt. Verder hangt alles af van de complexiteit van uw dossier. Omdat de ombudsman altijd het standpunt van alle betrokken partijen moet kennen, gaan voor een eenvoudig dossier al gauw enkele dagen voorbij voor het probleem opgelost geraakt. Voor een zeer ingewikkelde klacht moet u op enkele weken rekenen.

Wil u de ombudsdienst contacteren, dan kan dit via HIER.